Phim Ca Nhạc Hài Show Me - Vĩnh Thuyên Kim, Duy Phước

931 lượt xem

Phim Ca Nhạc Hài Show Me của ca sỹ Vĩnh Thuyên Kim và Duy Phước

► Giám Đốc Sản Xuất (Executive Producer): Vĩnh Thuyên Kim

► Sản Xuất Hình Ảnh (Production House): HTN - Đạt JP

► Đạo Diễn (Director): Vĩnh Thuyên Kim

► Diễn Viên (Acto): Duy Phước - Trân Châu

► Quay Phim (Camera Man): Trần Ngọc Khuyên - Thuấn Lê - Bec Seven - Tum Tum

► Chủ Nhiệm (Manager): Võ Thành Khẩn

► Trang Điểm (Makeup): Mi Mi

► Dựng Phim (Editor): Vĩnh Thuyên Kim - Đạt JP

► Chỉnh Màu (Color Garding): Đạt JP

Duy Phước

65 quan tâm

PHÁT TIẾP THEO
BÀI HÁT CÙNG CA SĨ

Tin liên quan