Take It Easy - Lưu Minh Tài Smile

93 lượt xem

TAKE IT EASY
Bản gốc Hồ Quỳnh Hương
Sáng Tác Châu Đăng Khoa


Trình Bày Lưu Minh Tài SMILE
Do là thích bài này nên Tài làm thôi :))
Mix/Master Minh Hà

Quay Phim Hoang Mang
Đạo Diễn Hoang Mang
Dựng Phim Hoang Mang
Studio Minh Hà
Ngồi Xem Vũ Long
Trang Điểm Lưu Minh Tài

Video đã được cho phép
sử dụng hình ảnh
của MV gốc
các bạn vì đã xem
https://www.facebook.com/TaiSmileOfficial/ page đây
https://www.facebook.com/smile.tai.37 fb cá nhân đây

Min

58 quan tâm

PHÁT TIẾP THEO
BÀI HÁT CÙNG CA SĨ