Quăng Tao Cái Boong (DJ Version) - Huỳnh James, Pjnboys,DJ Lê Trình

2,588 lượt xem

Quăng Tao Cái Boong (DJ Version) Huỳnh James - Pjnboys - DJ Lê Trình (The Remix 2017)

Nhạc sĩ: Pjnboys

Ca sĩ: Huỳnh James - Pjnboys 

Âm nhạc: DJ Lê Trình

Quăng Tao Cái Boong (DJ Version) - Huỳnh James, Pjnboys,DJ Lê Trình

Huỳnh James

1,221 quan tâm

Quăng Tao Cái Boong (DJ Version) - Huỳnh James, Pjnboys,DJ Lê Trình

Pjnboys

1,003 quan tâm

Quăng Tao Cái Boong (DJ Version) - Huỳnh James, Pjnboys,DJ Lê Trình

Dj Lê Trình

858 quan tâm

PHÁT TIẾP THEO
BÀI HÁT CÙNG CA SĨ

Tin liên quan