Finesse (Remix) - Bruno Mars - ft. Cardi B (MV Official Video)

188 lượt xem

Finesse (Remix) - (MV Official Video)

| Bruno Mars - ft. Cardi B

| Directed by Bruno Mars
| Co-Directed by Florent Dechard
| Choreography: Phil Tayag and Bruno Mars
| Creative Consultant: Phil Tayag
View more songs: Nhạc Quốc Tế - NhacPro.VN

Finesse (Remix) - Bruno Mars - ft. Cardi B (MV Official Video)

Bruno Mars

113 quan tâm

Finesse (Remix) - Bruno Mars - ft. Cardi B (MV Official Video)

Cardi B

117 quan tâm

PHÁT TIẾP THEO
BÀI HÁT CÙNG CA SĨ

Tin mới