Bống Bống Bang Bang - 365DABAND (Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể OST)

2,681 lượt xem

BỐNG BỐNG BANG BANG (TẤM CÁM: CHUYỆN CHƯA KỂ OST)

Executive Producers: NGÔ THANH VÂN - TRẦN NGUYỄN THẢO NGUYÊN
Producer: GIANG HỒ
Co – Producer: HUYỀN HUỲNH
Composer: ONLY C
Mixed By: NGUYỄN PHÚC THIỆN , ONLY C
Director: KHƯƠNG VŨ
D.O.P: TINO NGUYỄN
Camera man: LEE NGUYỄN
Production Manager: LY BÙI
Production Assistants: TRẦN ANH TÚ - NGUYỄN HOÀNG THANH VY
Editor: KHƯƠNG VŨ
Post Production: CHAIDAO
Art Directors: JUN PHẠM - GIANG HỒ - VINH ĐẶNG
Set Design: LÊ VÂN - SUNLE
Still & BTS Photographers: LUK MY - NHƯ VÕ
Production Coordinator: PHOENIX VŨ
Talent Coordinator: TÂM QUÁCH
Talent Assistant: ROSE ĐẶNG
Choreographer: BẢO BẢO
Dancers: OH DANCE TEAM
Makeup Artist: LÂM NGUYỄN
Fashion Designer: HUỲNH MỸ NGỌC
Costume Supervisor: TRẦN NGỌC NGÂN - HỒ XUÂN TÚ
PR Manager: NGÂN DƯƠNG
PR Assistant: MINH VÕ - ANH THƯ
Lighting equipmenrt: K-LIGHT
Camera equipment: LENSPRO

Bống Bống Bang Bang - 365DABAND (Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể OST)

365BABAND

1,586 quan tâm

PHÁT TIẾP THEO

Tin mới