Vi Cá Tiền Truyện OST - BlackBi Thái Vũ

13,003 lượt xem

Lời bài hát Vi Cá Tiền Truyện Lyrics

 

Trình bày: BlackBi Thái Vũ

 

Đời để tao ra thằng Vĩ Cá này 
Thằng con nít không thích kích thích tính
tình thì khá lầy                       
Coi anh em tao là trên hết thằng nào đụng
thì con má mày

Tối qua anh em mình chơi banh xác nên hôm
nay mình ngũ cả ngày

Còn tối nay sẽ đi tìm thẳng hôm qua láo chó
Xưng là nắm địa bàn của tao nôn nhà nó
chuẩn bị cáo phó

"Danh lợi mày thích thì tao cho

Đàn bà mày thích thì tao lo

Nhưng chữ anh em mày đem đỉ bán thì mạng
của mày để tao lo"

Bước ra đường anh em tao là cha là chú

Khỉ trên aường mấy con ghệ phải rên la
gầm rú

Bước ra đường chữ kính hiếu dành cho
người cha người chú

Còn anh em mình với cái tình sỡ làm cha
thằng làm chỗ

[Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới
đó

Ra đường ngó trước ngó sau coÏ chứng đầu
mày băng bóMày Sống chó như chó sống với nhau
Tình nghĩa tao có trước có sau

Mày chống tao bằng hàng nóng với dao
Tao hóng mày đụng cho được tới tao] x2

Bước ra đường anh em tao là cha là chú
Khỉ trên ga ường mấy con ghệ phải rên la
gầm ró

Bước ra đường chữ kính hiếu dành cho
người cha người chó

Còn anh em mình với cái tình số làm cha cử
thằng chỗ

Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày đó

Ra đường ngó trước ngó Sau coÏ chừng đề
mày băng bó

Mày sống chó như chó sống với nhau

Tình nghĩa tao có trước có SauMày chống tao bằng hàng nóng vớÏ dao
Tao hóng mày đụng cho được tới tao] x2

Vi Cá Tiền Truyện OST - BlackBi Thái Vũ

Thái Vũ FAPTV

2,533 quan tâm

PHÁT TIẾP THEO
BÀI HÁT CÙNG CA SĨ

Tin mới