Đón Xuân - Việt Quang (MV 4K Official)

658 lượt xem

Đón Xuân (MV 4K Official)

| Ca sĩ: Việt Quang 

| Sáng tác: Phạm Đình Chương

| Vũ đoàn: Pop

| Quay phim: Tigon & Hiếu Cường

| Ánh sáng: Along, Trung Sang

| Thiết kế: Đình Tuệ

| Dựng phim: Hiếu Cường

| Sản xuất: A Cường Media

Đón Xuân - Việt Quang (MV 4K Official)

Việt Quang

437 quan tâm

PHÁT TIẾP THEO

Tin mới